top of page

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.

Rachunek zysków i strat 2018, 2019

2.

Bilans 2018, 2019

3.

Informacja dodatkowa 2018, 2019

bottom of page