top of page

Pomoc dla rodzica

Fundacja we współpracy z odpowiednimi służbami oferuje pomoc psychologiczną w formie indywidualnych i grupowych spotkań dla rodziców w trudnej sytuacji życiowej; dzieci krzywdzonych; także takich, wobec których wszczęte zostały procedury prawne.

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli: 800 100 100


Pomoc skierowana jest do:

  • dla rodziców i nauczycieli w sytuacjach związanych z problemami

  • dla rodziców, opiekunów lub nauczycieli z podejrzeniem lub stwierdzeniem doświadczania przez dzieci i młodzież agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wykorzystywania seksualnego, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, uzależnień, depresji, myśli samobójczych lub zaburzeń odżywiania


Formy pomocy:

konsultacje telefoniczne i online


Jak się zgłosić:

  • zadzwoń pod bezpłatny i anonimowy numer telefonu (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych): 800 100 100

  • telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00.


Więcej informacji i kontakt online pod linkiem:

 

Poradnia “Dziecko w sieci”

Pomoc jest skierowana do:

  • rodziców i opiekunów zaniepokojonych o bezpieczeństwo dziecka w związku z używaniem komputera lub Internetu

Formy pomocy:

  • konsultacje indywidualne z psychologiem

Jak się zgłosić:
Zgłoszenia dziecka dokonuje rodzic lub opiekun.

Zadzwoń pod numer 22 826 88 62, w celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy, podczas której przyjmiemy zgłoszenie. W ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, proponując termin spotkania z psychologiem lub terapeutą.

 

W razie pytań napisz:

dad-2618982__340.jpg
bottom of page