top of page

 

Rada Przyjaciół Fundacji

Zgodnie z Rozdziałem V Statutu w ramach Fundacji działa Rada Przyjaciół Fundacji, składająca się z osób, którym Fundacja nadała tytuł „Przyjaciela Fundacji”. Tytuł Przyjaciela nadaje się osobom upowszechniającym ideę Fundacji, propagującym jej cele i wspierającym ją w różnej formie. Przyjaciele Fundacji mają olbrzymi wpływ na działalność Fundacji, a ta z kolei zobowiązuje się do otaczania ich szczególną troską i dbałością oraz do świadczenia im w każdej trudnej sytuacji wszelkiej pomocy w miarę swoich aktualnych możliwości.

Przyjaciele Fundacji

Przyjaciele Fundacji to Wolontariusze. A wolontariusze to zawsze ludzie wyjątkowi, którzy wiedzą, że ich aktywność oprócz niesienia realnej pomocy innym ludziom oraz efektywnego wpływania na otaczającą ich rzeczywistość jest również doskonałym miejscem do samorozwoju. Przyjaciel Fundacji to osoba, która charakteryzuje się pewnymi cechami, które wyróżniają go na tle innych:

Jak widać - wolontariusz to osoba nieprzeciętna. To wszechstronna, ambitna, wrażliwa oraz kreatywna osobowość. To ktoś, kto nie boi się porażek, nie boi się wyzwań. Ktoś, kto zamiast problemów widzi sprawy do rozwiązania. To ktoś, kto swoim życiem i pracą motywuje, inspiruje i uczy innych wygrywać. To zdeterminowany wojownik o lepszą rzeczywistość, o lepszy świat. To w końcu ktoś odpowiedzialny, kto wie, że jak nie on, to kto...

 

Tak więc, jak nie Ty to kto?

Podejmij wyzwanie i stań się osobą nieprzeciętną!

Przyjaciel fundacji

Przyjaciele Fundacji to Wolontariusze. A wolontariusze to zawsze ludzie wyjątkowi, którzy wiedzą, że ich aktywność oprócz niesienia realnej pomocy innym ludziom oraz efektywnego wpływania na otaczającą ich rzeczywistość jest również doskonałym miejscem do samorozwoju. Przyjaciel Fundacji to osoba, która charakteryzuje się pewnymi cechami, które wyróżniają go na tle innych:

PRZYJACIELE

bottom of page