top of page

Pomoc dla dzieci i młodzieży

Pomoc psychologiczna w formie indywidualnych i grupowych spotkań dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej, dla dzieci krzywdzonych, także tych wobec których wszczęte zostały procedury prawne.

Telefon dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Pomoc jest skierowana do:

  • dzieci i młodzieży (do 18 lat) potrzebujących wsparcia, ochrony i opieki

Formy pomocy:

  • konsultacje telefoniczne i wiadomości on-line

Jak się zgłosić:

  • zadzwoń pod bezpłatny i anonimowy numer telefonu (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych): 116 111

  • telefon jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00-2.00

  • jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz/nie możesz zadzwonić, napisz wiadomość:

Więcej informacji i kontakt on-line pod linkami: 

Poradnia “Dziecko w sieci”

Pomoc jest skierowana do:

  • dzieci i młodzieży doświadczających zagrożeń on-line (np. cyberprzemoc, uwodzenie, szkodliwe treści, ryzykowne zachowania, nadużywanie)

Formy pomocy:

  • konsultacje indywidualne z psychologiem

  • psychoterapia indywidualna

Jak się zgłosić:
Zgłoszenia dziecka dokonuje rodzic lub opiekun.

Zadzwoń pod numer 22 826 88 62, w celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy, podczas której przyjmiemy zgłoszenie. W ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, proponując termin spotkania z psychologiem lub terapeutą. Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicem.

good-night-2962714__340.jpg
child-1073638__340.jpg
bottom of page