top of page

Pokonać trąd i inne choroby tropikalne

CEL

POTRZEBNA KWOTA

Zakup leków na trąd i choroby tropikalne oraz środków opatrunkowych

23.700 zł

PayPal ButtonPayPal Button

        Jako Fundacja nastawiona na pomoc szczególnie chorym dzieciom, chcielibyśmy objąć pomocą również chore dzieci w Afryce, na uratowanie których potrzeba nieraz mniej niż 1000 zł. Tak jest w przypadku osób dotkniętych trądem, które umierają w męczarniach, odizolowane od społeczeństwa, mimo że trąd w dzisiejszych czasach jest uleczalny, a antybiotyki stosowane w tej chorobie wcale nie są bardzo drogie.

Zebrane pieniądze pragniemy przeznaczyć na zakup leków, a pomoc skierować do s. Anity Łuka (ukończyła Liceum Medyczne, studiowała na Uniwersytecie Medycznym, Wydział Lekarski) ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki), która poświęcając swoje życie i zdrowie w kameruńskim buszu prowadzi Ośrodek Zdrowia dla najuboższej ludności, szczególnie dla dzieci, które pozbawione opieki medycznej umierają na trąd, malarie, AIDS i wiele innych chorób tropikalnych...

W imieniu tych wszystkich małych dzieci - mimo, iż żyjących daleko stąd, to jednak bardzo cierpiących - zwracamy się z prośbą o wsparcie... Uważamy, że to niesamowite, że wystarczy tylko 100 osób, które podarują drugiemu człowiekowi po 10 zł i dzięki temu ratują mu życie. Wierzymy, że znajdzie się wiele osób, które będą myśleć tak jak my, że uratowanie komuś życia to ogromna satysfakcja, zwłaszcza, że nieraz tak niewiele potrzeba...

  • Kwota projektu 5 560 euro, czyli ok. 23.700 PLN dotyczy pomocy ok. 1 000 osób na okres ok. 5 miesięcy

  • Kwota pomocy dla 1 potrzebującej osoby na 5 miesięcy wynosi ok. 24 zł

Zebrane środki zostaną przeznaczone na:

  1. Zakup leków przeciw chorobom tropikalnym, antybiotyków, przeciwbólowych i innych – dla 1000 osób na 5 miesięcy – 2 292 500 fcfa

  2. Zakup igieł i nici chirurgicznych oraz strzykawek – 655 000 fcfa

  3. Zakup odczynników do laboratorium – 327 500 fcfa

 

Trąd jest uleczalny przy zastosowaniu właściwego leczenia. Leczenie typu choroby z niewielką ilością prątków odbywa się za pomocą skojarzenia dapsonu i ryfampicyny przez 6 miesięcy. W przypadku znacznej ilości prątków leczenie składa się z ryfampicyny, dapsonu i klofazyminy przez 24 miesiące lub do momentu niewykrywania żywych prątków. Monoterapia lekami przeciwprątkowymi prowadzi do szybkiego powstania lekooporności.

1000zł - to tak niewiele w porównaniu z wartością ludzkiego życia. 

bottom of page