top of page

 

Akcja dobroczynna: „Dzieci-Dzieciom”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cel: propagowanie idei dobroczynności wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz zbiórka funduszy na leczenie chorych dzieci (wsparciem zostaną objęci podopieczni Fundacji i dzieci leczone w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu).
 

Miejsce: Akcja prowadzona będzie w różnych miejscach na terenie całego kraju.
 

Czas trwania: Maj. Każda szkoła wybiera dogodny dla siebie dzień lub dni.
 

Organizator: Fundacja Pomaganie jest proste z siedzibą w Krakowie we współpracy ze szkołami
 

Uczestnicy: Szkoły, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich, którzy włączą się w akcję.
 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zbiórki: samorząd szkolny, działająca w szkole grupa charytatywna lub chętni uczniowie.
 

Materiały pomocnicze dostarczone przez Fundację: puszki, plakaty, nalepki, medale
 

Źródła informacji: strona internetowa fundacji, media, media społecznościowe, prezentacje, plakaty, ulotki, artykuły oraz osoby chcące się włączyć.

 

bottom of page