top of page

Darowizny na cele pożytku publicznego a podatek

Ile można odliczyć?

Przekazanie darowizny na rzecz fundacji oprócz oczywistych korzyści społecznych jest również sposobem na zmniejszenie podstawy opodatkowania do naliczenia podatku:

1) CIT – do 10%

2) PIT – do 6%

To kwoty zupełnie niezależne od 1% podatku.

W którym momencie dokonać darowizny?

Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia.

Co darujemy?

1) Darowizny pieniężne. W takim przypadku dokonuje on przelewu bankowego.

2) Darowizny rzeczowe. Potrzebne jest oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Kto nie odliczy darowizny od dochodu?

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach:

1) podatku liniowego (PIT-36L)

2) karty podatkowej (PIT-16A).

Darowizna z poleceniem

Darowizny na rzecz osób fizycznych (np. na leczenie dziecka pracownika) nie podlegają odliczeniu. Jednakże odliczeniu podlega darowizna z poleceniem, tj. np. darowizna dokonana na rzecz fundacji ze wskazaniem na konkretną osobę fizyczną.

Jak odliczyć darowiznę - wymagane dokumenty

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,

  • kwotę dokonanego odliczenia oraz

  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

W przypadku darowizny innej niż pieniężna, przekazanie darowizny potwierdza się dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (np. pisemna lub notarialna umowa darowizny). Należy również posiadać oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.​

Darowizna towarów na cele pożytku publicznego a VAT

Darowizna pieniężna nie podlega podatkowi VAT, ponieważ pieniądz nie jest towarem.

Dokonanie darowizny towaru wiąże się natomiast ze skutkami w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik dokona darowizny towaru, przy którego zakupie odliczył podatek naliczony.

Ile można zyskać odliczając darowiznę na rzecz fundacji?

Blisko 1/5 podarowanej kwoty.

    

Podsumowując, właściwie udokumentowana darowizna (np. w przypadku pieniężnej - potwierdzenie przelewu) na rzecz fundacji podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zarówno przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników od osób prawnych, co w konsekwencji powoduje, iż zgodnie z wolą ustawodawcy ustaw podatkowych określoną kwotę podatku zamiast do urzędu skarbowego możemy przekazać na cel pożytku publicznego.

Więcej na ten temat:

bottom of page