top of page

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ

        Fundacja "Pomaganie Jest Proste" jest otwarta dla każdego sponsora pragnącego wspierać ją w realizacji postawionych sobie celów. W tym tak istotnym społecznym działaniu bardzo ważne jest, aby każde wsparcie przeznaczone na chorych trafiło właśnie tam, gdzie jest najbardziej w danym momencie potrzebne. Proponujemy Firmom efektywną współpracę z Fundacją, która przyniesie obustronne korzyści – podopieczni Fundacji otrzymają pomoc, a Firma zyska:

 • zmniejszenie zobowiązań podatkowych, o czym mowa szczegółowo w kolejnej zakładce,

 • wzmocnienie wizerunku Firmy i rozpoznawalności jej logo,

 • reklamę swoich produktów i usług,

 • umocnienie swojego potencjału i marki,

 • zwiększenie społecznego zaufania,

 • możliwość realizowania celów wynikających z misji Firmy – społeczna odpowiedzialność biznesu,

 • możliwość aktywnego włączenia swoich Pracowników w działania społeczne,

 • wzmocnienie poczucia więzi Pracowników z Firmą,

 • zwiększenie zadowolenia Pracowników oraz Klientów Firmy, którzy będą mieli okazję realizować się również
  w zakresie pomocy potrzebującym.

 

Form współpracy Firm z naszą Fundacją jest wiele. Każda z nich jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i stanowi podstawę naszej działalności. Wśród nich m.in.:

 • Marketing Społecznie Zaangażowany (CRM) - wiąże się z realizowaniem celów marketingowych Firmy dzięki współpracy z Fundacją, a bazuje na projektowaniu programów powstałych na bazie potrzeb oraz zainteresowań Firmy z równoczesnym rozwiązywaniem problemów, których rozwiązywanie za cel postawiła sobie Fundacja. np. umieszczenie na produkcie Firmy logo Fundacji , przeprowadzenie kampanii reklamowej, promocyjnej, PR-owej
  w miejscu sprzedaży z wykorzystaniem logo Fundacji,

 • Partnerstwo (wspólne działanie) - wspólnie wypracowany projekt, realizujący misję Firmy oraz cele statutowe Fundacji to bardzo atrakcyjna dla obu stron możliwość przygotowania zgodnego z oczekiwaniami darczyńcy przedsięwzięcia, które przyniesie korzyści przede wszystkim potrzebującym. To forma wsparcia, która ma na celu wypracowanie wspólnych założeń oraz form przekazu dla realizacji wspólnego celu. Ta forma współpracy to olbrzymia wartość dodana dla Firmy,

 • Zaangażowanie Klientów oraz Pracowników Firmy - to stworzenie takiego modelu współpracy, w którym Firma jest platformą umożliwiającą wsparcie Fundacji przez jej Pracowników lub Klientów, np. poprzez dołączanie materiałów Fundacji do korespondencji do klientów, umieszczenie logo lub linku do strony www Fundacji na stronie Firmy, dodatkowego okienka „wsparcie dla Fundacji Pomaganie Jest Proste" przy formularzu płatności, payroll – przekazywanie końcówek pensji przez Pracowników, które Firma np. dubluje,

 • Wsparcie merytoryczne - wsparcie Fundacji swoją wiedzą i doświadczeniem to również bardzo cenna pomoc. Wiele projektów wymaga wsparcia konkretną fachową wiedzą. Dzięki takiej pomocy będziemy mogli być jeszcze skuteczniejsi w realizacji naszych celów,

 • Wsparcie promocyjne - wsparcie może polegać na promowani naszej Fundacji lub jej konkretnych programów na swoich portalach, materiałach promocyjnych lub podczas realizacji konkretnych wydarzeń,

 • Sprzedaż wiązana - firma może zdecydować się na przekazanie części dochodu ze sprzedaży towarów i usług. Może być np. procent od sprzedaży,

 • Wsparcie rzeczowe - wiele planowanych projektów może zostać wsparte przez darowizny rzeczowe z obszaru działalności danej firmy czy np. przekazywanie sprzętu/potrzebnych materiałów na rzecz Fundacji lub jej podopiecznych,

 • Wsparcie finansowe - takie wsparcie jest w całości przeznaczane na realizację zadań statutowych Fundacji,

 • Wolontariat - taka forma pomocy zawsze pozytywnie wpływa na zaangażowanie Pracowników w działania społeczne Firmy.

 

Angażując się w działania Fundacji Pomaganie Jest Proste Firma nie tylko realnie przyczynia się do zmiany otaczającej ją rzeczywistości, ale również buduje swój wizerunek jako Firmy odpowiedzialnej i świadomej społecznie. A tego właśnie oczekują zarówno Klienci, Pracownicy, jak i Inwestorzy.

Zapraszamy do współpracy!

bottom of page