top of page

Krzywdzone dzieci


Jeśli wydaje Ci się, że jakiemuś dziecku dzieje się krzywda…nie czekaj...działaj!

Często nie mamy pewności, gdyż niepokojący wygląd czy zachowanie dziecka* niekoniecznie musi mieć związek z krzywdzeniem. Często się boimy zareagować sądząc choćby, że tylko możemy pogorszyć sytuację albo skrzywdzimy jakąś rodzinę, a dziecko trafi do domu dziecka… To wszystko może zniechęcać.

Pamiętaj jednak, że być może jesteś jedyną osobą, która zauważyła, że dziecko potrzebuje pomocy!

Jeśli nie masz pewności co do swoich podejrzeń, zawsze możesz zwrócić się do instytucji, które mają obowiązek to sprawdzić i w razie czego udzielić pomocy dziecku, rodzicom, całej rodzinie.

 

Ale musi być ten pierwszy krok, informacja. Dlatego Twoja reakcja jest bardzo ważna!

Co możesz zrobić, aby pomóc dzieciom doświadczającym przemocy?

 • Zwracaj uwagę na objawy przemocy wobec dzieci*,

 • Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z kimś o tej sytuacji,

 • Powiadom o swoich podejrzeniach przedszkole lub szkołę dziecka,

 • Możesz powiadomić ośrodek pomocy społecznej,

 • Możesz także wysłać do sądu rodzinnego (nawet anonimowe) pismo z opisem sytuacji (ważne, aby podać dane krzywdzonego dziecka i rodziny),

 • Możesz powiadomić policję lub prokuraturę,

 • Poinformuj dzieci o numerze bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

 • Skontaktuj się z konsultantami Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.

Jeśli jesteś osobą dorosłą i potrzebujesz pomocy skontaktuj się pod tym linkiem:

*Symptomy krzywdzenia
Zależą od wielu czynników: wieku dziecka i jego cech, rodzajów i form krzywdzenia, czasu trwania krzywdzenia, sprawcy krzywdzenia i jego roli w życiu dziecka, wsparcia otrzymanego w rodzinie i dalszym otoczeniu.

Nie występują u wszystkich krzywdzonych dzieci oraz mogą one pojawiać się w późniejszym czasie, mieć różną formę i różny stopień nasilenia;

Główne kategorie niespecyficznych symptomów i konsekwencji doświadczania przemocy w dzieciństwie to:

 • Regres w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka,

 • Izolowanie się dziecka, apatia,

 • Zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia, próby samobójcze),

 • Trudności szkolne,

 • Depresja, lęk,

 • Zachowania ryzykowne i aspołeczne,

 • Uzależnienia,

 • Nadmierna seksualizacja, problematyczne zachowania seksualne,

 • Zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania,

 • Moczenie się, zanieczyszczanie,

 • Zahamowania rozwoju fizycznego, spadek wagi.

Występowanie pojedynczego objawu na ogół nie jest dowodem na krzywdzenie, ale nasilenie się go lub pojawienie kolejnych, zwiększa prawdopodobieństwo tego faktu.

baby-1606572__340.jpg
baby-443390__340.jpg
bottom of page