To ktoś naprawdę niezwykły...

Wolontariat przyciąga zawsze wyjątkowych ludzi. Aktywność ta oprócz niesienia realnej pomocy innym ludziom oraz efektywnego wpływania na otaczającą nas rzeczywistość jest również doskonałym miejscem do samorozwoju. Wolontariusz charakteryzuje się pewnymi cechami, które wyróżniają go na tle innych:


Aktywność oraz chęć do działania

Wolontariusz to ktoś, kto nie stoi biernie, przyglądając się czy komentując, ale ktoś, kto jest aktywny i zawsze gotowy do niesienia realnej pomocy. Wolontariusz mimo nadzwyczajnej aktywności w różnych dziedzinach życia, zawsze znajduje czas na pomaganie innym, bo po prostu czerpie z tego radość.


Determinacja i wytrwałość

Wolontariusz to człowiek zdeterminowany w działaniu i wytrwały. To ktoś, kto wierzy, że wszystko jest możliwe, że właściwie nie ma spraw nie do rozwiązania. Wolontariusz nie widzi problemów - on widzi sprawy do rozwiązania. On nie widzi trudności – on widzi wyzwania.


Motywacja i pasja

Wolontariusz to człowiek mocno zmotywowany. I to po prostu widać w jego słowach, a przede wszystkim w zachowaniu i podejściu do zadań, których się podjął. To ktoś, kto swoją osobą oraz obecnością wzbudza podziw i motywuje do działania. To człowiek z pasją.


Odwaga

Wolontariusz to ktoś, kto wciąż na nowo pokonuje swoje ograniczenia i otwiera się na nowe wyzwania. Zadania, które przed nim stają często wymagają ogromnej odwagi. Jednak chęć działania i niesienia pomocy jest silniejsza, niż lęk przed porażką. Wolontariusz nie boi się podejmować wyzwań, łamać pewnych konwenansów i stereotypów. Wie, że każdy ma potencjał i że może uczynić wiele dla dobra swojego i innych.


Odpowiedzialność

Wolontariusz to człowiek odpowiedzialny za swoje czyny, ale też za rzeczywistość, w której żyje. Odpowiedzialność to jedna z najważniejszych cech człowieka. Bycie odpowiedzialnym to nie tylko wywiązywanie się ze swoich obowiązków, ale to także dbanie i troska o życie i potrzeby innych ludzi. Odpowiedzialność wiąże się też ze świadomością, że stajemy się dla kogoś ważni, że ktoś na nas liczy.


Wrażliwość i empatia

Ogromna empatia oraz wrażliwość, której uczy się wolontariusz mając do czynienia z problemami innych jest specyficzna, ponieważ nie powoduje użalania się nad nimi, lecz motywuje do działania. Przejawia się w chęci pomocy i zaangażowaniu oraz dawaniu impulsu do zmiany.


Otwartość i bezinteresowność

Wolontariat, a więc działanie na rzecz innych otwiera ludzi na świat, zmienia ich wewnętrznie, pozwala widzieć więcej, przełamywać bariery, rozumieć ludzi. Wolontariusz nie myśli tylko o sobie. Myśli, ile może zdziałać dla innych. Wolontariusz dąży do zrozumienia źródeł problemu oraz pomocy w znalezieniu rozwiązania niezależnie od tego, kogo on dotyczy.


Inspiracja

Wolontariusz swoim przykładem inspiruje innych do działania. Swoją energią sprawia, że otaczający go ludzie zaczynają podejmować nowe wyzwania i aktywnie się angażują w różne projekty. Swoimi działaniami przekonuje, że wolontariat to niezwykła przygoda. Wolontariusz ma w sobie moc, która inspiruje innych.


Wszechstronność

Wolontariusz ma mnóstwo pomysłów i ambitnych planów, angażuje się w ciekawe inicjatywy. Ma szerokie horyzonty i jest ciekawy świata. Rozwija się w różnych dziedzinach. Wolontariusz jest jak gąbka i jak w gąbkę wsiąka woda, tak w wolontariusza nowa wiedza.


Kreatywność

Wolontariusz poprzez swoje działania tworzy nową rzeczywistość. Wyzwania które nań czekają stają się impulsem do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Wolontariusz wierzy, że rzeczywistość jest jak plastelina, którą można dowolnie formować, jeśli tylko znajdzie się na to właściwy sposób. Wolontariusz tak właśnie podchodzi do realizowanych projektów, których skuteczność zależy od wiedzy i kreatywności.


Jak widać - wolontariusz to osoba naprawdę nieprzeciętna. To wszechstronna, ambitna, wrażliwa oraz kreatywna osobowość. To ktoś, kto nie boi się porażek, nie boi się wyzwań. Ktoś, kto zamiast problemów widzi sprawy do rozwiązania. To ktoś, kto swoim życiem i pracą motywuje, inspiruje i uczy innych wygrywać. To zdeterminowany wojownik o lepszą rzeczywistość, o lepszy świat. To w końcu ktoś odpowiedzialny, kto wie, że jak nie on, to kto...