top of page

Rada Fundacji

pjp_kulka_duża.png

Joanna Dałkiewicz

Członek Rady Fundacji

pjp_kulka_duża.png

Ewa Modzelewska

Członek Rady Fundacji

pjp_kulka_duża.png

Mariusz Szymeczek

Przewodniczący Rady Fundacji

bottom of page